Investera i aktier – så fungerar det

Det finns många sätt att spara på och det mest traditionella är olika sparkonton. Men de ger däremot inte så hög avkastning eftersom räntan oftast är mycket låg på ditt insatta kapital. Investering i aktier har däremot historiskt sett visat sig vara det bästa sättet att få en långsiktig avkastning på dina pengar. Ser vi till de senaste hundra åren finns det inga tillgångsslag som kan mäta sig med avkastningen på aktier. Det gäller allt från guld och fastigheter till råvaror. Därför har det även blivit allt populärare att spara i aktier.

Investera med aktier & fonder här:

BetterWealth

Total avgift: 0,25-0,93%

100 kr i startbonus vid första insättningen
5 av 5 | Omdöme på Google

Savr

Total avgift: ca 0,22-1,23%

Avgift till fondrobot: 0,15-0,49%
4,3 av 5 | Omdöme på Trustpilot

LYSA

Total avgift: 0,30-0,41%

20% rabatt på avgiften i 3 månader
4,9 av 5 | Omdöme – Trustpilot

Så fungerar investeringar i aktier

Så investerar du i aktier

När det gäller aktier och investeringar finns det olika sätt att lära sig att investera i aktier. För personer som aldrig har handlat med aktier eller fonder rekommenderar vi att lära sig investera i aktier och läsa på vad det innebär. Att köpa aktier är alltid en risk, särskilt om du tänker kortsiktigt, och ju mer kunskap du har desto färre blir fällorna.

Vi kommer här att ge både tips och råd eftersom det kan vara svårt att veta hur det går till att investera för nybörjare. Vår dummie för nybörjare ger en överblick hur det går till. Men låt oss först börja med att förklara lite mer om aktier, handel och olika begrepp som du kommer stöta på. Missa inte heller våra tips om aktier att investera i nu när du väl vet hur allt går till.

Vad är en aktie?

Kort förklarat är en aktie lika med en ägarandel i ett aktiebolag. Observera att ett företag som säljer aktieandelar kan både vara noterat på börsen och ett onoterat bolag, men mer om det lite längre ner. När du köper en aktie blir du alltså delägare i företaget, vilket ger dig rätt till att få eventuella utdelningar från företagets vinster. Du har även rätt att rösta när bolaget har sina årsstämmor.

Aktieägare gör en kapitalplacering i bolag som förhoppningsvis kommer att ge avkastning. Den här kapitalplaceringen består av två delar:

 • Aktieutdelning
 • Värdestegring

Aktieutdelning

När du köper aktier i ett företag har du rätt att få utdelning på den vinst som företaget gör. Det innebär att om företaget gör en stor vinst kan du tjäna pengar på att äga aktier. Bolaget kan välja att dela ut hela vinsten eller en viss del av den. Ibland återgår vinsten in i företagets rörelsekapital för att kunna utveckla och investera mer för att öka vinsterna som företaget gör.

Värdestegring

Genom att placera pengar i aktier finns det en förväntan som aktieägare på att kunna tjäna pengar på att värdet på aktien stiger hos bolaget. Det är grunden till att handla med aktier. Att köpa när aktien har ett lågt värde och att sälja när den har nått ett högre värde.

Lära sig handla med aktier

När det gäller att handla på börsen finns det ett vedertaget namn för personer som lever på att köpa och sälja aktier och de kallas ofta för börshajar. För att kunna ge sig in i handeln med aktier måste du besitta en stor kunskap om aktiemarknaden, konjunkturer, marknadsprognoser och företagens utveckling. Även om aktien har stigit mycket i värde kan det ibland vara bra att vänta med att sälja om det finns en prognos att aktien kommer att stiga ytterligare.

Personer som arbetar med börshandeln har många gånger en fingertoppskänsla för när det är dags att sälja och när det finns bra aktier att köpa. Aktiebolag påverkas nämligen utav omvärlden och de svängningar som sker på marknaden. Därför är det viktigt att som investerare sätta sig in i de olika bolagen som kan vara värda att köpa aktier i.

Hur investerar man i aktier?

Hur investerar man i aktier?

För att kunna investera i aktier krävs det att du har ett särskilt konto, det gäller för all handel med värdepapper och aktier. Den vanligaste kontoformen är ett så kallat Investeringssparkonto, ISK, som ofta även kallas för depå och förvar. Med just ISK finns fördelarna med att du inte blir beskattad för utdelning eller om du har några kapitalvinster. Du behöver inte heller deklarera dina aktieförsäljningar.

För att komma igång med aktier måste du även veta vad värdet är på dem, det vill säga vad är det pris du betalar för egentligen. Värderingen av en aktie utgår från vilket det totala värdet är för bolaget. Sedan divideras det med hur många utestående aktier som finns. Det innebär att om du köper en aktie för 10 kronor så är behöver den inte vara värd mindre än vad en aktie är som du betalar 100 kronor för. Därför är det viktigt att veta hur många utestående aktier ett bolag har och värdet på bolaget för att veta exakt hur mycket din aktie är värd.

Det är viktigt att alla som vill börja investera i aktier även tar sig tid att lära sig skillnaden mellan aktier och fonder. Aktier och fonder kräver olika aktivt engagemang och de ger olika förutsättningar.

Investera i aktier eller fonder

För att kunna göra ett medvetet val måste du därför först veta skillnaden mellan en fond och en aktie. Vi nämnde tidigare att aktier är ägarandelar i ett bolag, vilket innebär att om du väljer att köpa aktier så blir du delägare.

Vill du börja investera i fonder handlar det i stället om en summa pengar som olika investerare sätter in till en pott och dessa pengar placeras sedan i olika värdepapper, vilket kan vara både aktier och obligationer. Investeringarna som görs sköts av en så kallad fondförvaltare. Det vill säga en person som har hand om pengarna och som bestämmer vad som ska köpas och säljas.

Det finns både fördelar och nackdelar med båda alternativen och allt beror på vad du känner är mest lämpligt för dig.

Aktier

 • En frihet att kunna investera i det bolag du vill
 • Får en större möjlighet till bra avkastningar
 • Chans att få utdelning på vissa aktier
 • Ett tidskrävande jobb att ha koll på dina aktier
 • Generellt ett större risktagande än med fonder
 • Inte stora chanser att slå index när du väljer aktier själv

Fonder

 • Kräver inte tid och kraft från dig, samt är enkelt
 • Generellt ett mindre risktagande än med aktiehandel
 • Billigare indexfonder ger dig en bra grund
 • Däremot kan förvaltningsavgiften ibland överstiga fondens värdeutveckling
 • Du har sämre möjligheter att påverka din investering
 • Även sämre möjligheter till en större värdeutveckling

Aktier, fonder eller en kombination?

När du sparar i aktier tar du en större risk men du har även möjlighet att satsa på bolag som du tror på. Du bör alltid vara medveten om att värdet som aktien har kan svänga, ibland under en och samma dag. Det innebär att du måste vara påläst för att veta när du ska sälja eller om du ska behålla dina aktier. För att inte samla alla ägg i en korg bör du även investera i olika aktier för att sprida riskerna och inte bli så känslig för svängningar på börsen. Så aktier passar den som:

 • söker en högre avkastning
 • inte räds att ta högre risker
 • vill vara aktiv på aktiemarknaden och vill bevaka sina investeringar

Genom att spara i fonder sprider du däremot dina risker eftersom du inte investerar dem i ett bolag utan får ta del av det innehav som fonden har. Det innebär även att om du satsar på en aktiefond blir du faktiskt en indirekt ägare till det aktieinnehav som fonden har. Men du behöver inte aktivt göra något utan det sköts av fondförvaltaren. Denne säljer och byter ut aktierna utifrån analyser och prognoser. En fond passar den som:

 • inte har tid att lägga på att följa sparandet
 • inte känner sig bekväm med för hög risk men ändå vill kunna få avkastning
 • vill ha automatisk riskspridning
 • hellre betalar en kunnig förvaltare att sköta investeringarna

Ett sista alternativ är att kombinera fonder och aktier, något som även experter ofta gör. Du kan då välja att placera ett större kapital i fonder för att sedan köpa aktier för mindre summor. Det ger dig det bästa av sparandet i fonder och aktier. Du lär dig om aktier och hur det fungerar men har ändå säkerheten i att ha investerat med mindre risk. Använd en fondrobot om du fortfarande känner dig osäker.

Aktier tips

Aktier tips

När det gäller aktier finns det några saker du bör ha i åtanke. Börja alltid att ta del av aktier tips innan du väljer att satsa på aktier. Generellt gäller det att:

 • Det är inte en kortsiktig investering som kan ge avkastning inom några dagar eller veckor. Här handlar det om att tänka långsiktigt. På aktiemarknaden kan aktier röra sig upp och ner i värde, men kan under lång tid ge en bra utdelning.
 • Du måste ha kunskap om det företag som du investerar i. Det innebär att du måste sätta dig in i företaget och dess förhållanden samt branschen som företaget verkar i. Här handlar det om att läsa rapporter om företaget och prognoser för marknaden. Känner du till branschen och utnyttjar dess tjänster, kanske till och med har god insikt i företaget och deras produkter, så har du större chans att lyckas med dina aktieköp.
 • Tänka på att sprida dina risker. Satsa inte allt i samma företag. Det gör dig mer känslig för om något händer i den bransch som företaget verkar i.
 • Satsa inte på spekulationsaktier. De är mycket riskabla och de flesta förlorar pengar på dem.

Givetvis ställer du dig säkert frågan vilka aktier ska man investera i nu, men det handlar även om hur du investerar tidsmässigt. Det vill säga att du måste tänka till om vilka aktier du vill ska ingå i din aktieportfölj långsiktigt och vilka som kanske är på mer kort sikt, samt antal. Här rekommenderar experterna att du behöver ha mellan fyra och åtta olika aktier. Om du känner att det kan vara svårt att hålla koll på allt finns alltid alternativet att du investerar i ett så kallat investmentbolag. De har ofta en bredare portfölj där både noterade och icke noterade bolag eller tillgångar ingår.

Investera i onoterade bolag

Du kan även handla aktier i onoterade bolag, det innebär att de inte är börsnoterade. Det gör du manuellt med hjälp av din aktiemäklare antingen via telefon eller e-post. Handel med onoterade aktier innebär en större risk eftersom du inte har samma information om företaget och dess likviditet. Aktierna har oftast inte ett marknadsvärde som är aktuellt, vilket du alltid hittar hos börsnoterade bolag. Det görs istället en bedömning vad företaget kan vara värt utifrån kassaflöden hos bolaget eller genom att jämföra med liknande bolag. I och med det blir givetvis risken större att aktien inte har rätt värde eller att bolaget inte har den likviditet som bedömts.

Investera i solenergi aktier

I samhället idag är alternativa energikällor ett hett debatterat ämne. Många som brinner för miljön och mer miljövänliga alternativ ser gärna att företag som tillverkar grön energi går bra. Därför är även aktier för exempelvis solenergi högaktuella på börsen. Eftersom allt fler blir intresserade av miljövänliga alternativ innebär det att risken att satsa på solenergiaktier blir mindre.

Investera i amerikanska aktier

Om du väljer att satsa på amerikanska aktier tar du en något större risk än om du väljer att investera på marknaden i Sverige. Visst är bolag som bland annat Apple och Amazon kända, men vad det innebär att investera i dessa bolag kan vara mindre känt. Risken som vi redan nämnt är en, det är svårare att kunna bevaka företag och deras aktier.

Dina utdelningar blir även föremål för källskatt. Det är inte alltid du kan använda dig av ett ISK-konto eller en KF. Men kan du använda det kan du få tillbaka upp till 500 kronor på ett ISK-konto, men om det är mer får du inte tillbaka det. Har du ett traditionellt konto för aktier och fonder läggs källskatten till de 30 % som du oftast betalar i skatt.

Investera i guld aktier hos Avanza

Guld som investering har alltid lockat tack vare sitt värde, men att köpa, förvara och sälja fysiskt guld är inte bara omständligt. Det kan även bli ganska stora förluster när du väl vill sälja dina glimmande guldtackor. Däremot kan aktier i guldbolag vara ett alternativ. Har du kunskap om själva bolagen kan du köpa enskilda aktier. Annars finns det även fonder som du kan placera dina pengar i. Det kan antingen vara fonder som vänder sig mot guldproducenter eller fonder som har investerat i fysiskt guld.

Det som är intressant med att investera i guldaktier är att du kan både investera kortsiktigt och långsiktigt. Väljer du kortsiktigt satsar du på att det blir en nedgång när det gäller priset på guld, något som har skett den senaste tiden. Satsar du långsiktigt handlar det om att guldet kommer att stiga i värde igen. Ha även i åtanke att den utdelning du får även beror på valutakurserna.

Investera i bostad eller aktier

När det gäller bostäder som investering bör de inte jämföras med den finansiella investering som görs i aktier eller för den delen fonder. De senare kan snabbt omsättas och det är oftast låga transaktionskostnader. Det kostar heller inte mycket att äga en aktie eller delar i en fond till skillnad från bostäder som inte bara kostar att äga utan även att underhålla. De tar även längre tid att omsätta och kostnaden är större. Så även om bostäder har haft en bra värdeutveckling bör du inte jämföra investeringen med en aktieinvestering.

Aktieskola för nybörjare

Att börja att satsa på olika aktier är inte alltid lätt. Som vi redan nämnt inledningsvis är en aktie en ägarandel i ett bolag men det kan vara svårt att veta från början hur man investerar i aktier, särskilt om du vill investera i aktier som nybörjare. En vanlig fråga som brukar dyka upp är om det är bättre att investera i fonder eller aktier. Det är alltid generellt sett en högre risk om du väljer att spara i aktiefonder än om du väljer att spara ditt kapital i räntefonder eller på sparkonton. Du kan gå med stor vinst men du kan lika gärna förlora delar eller hela din kapitalinvestering.

Men vi kommer här ta upp hur du går till väga och ge information om sådant som är viktigt. Något vi verkligen vill poängtera är om det är aktier du vill satsa på så följ vad experter skriver och börja med aktier tips – ta del av tips, råd och prognoser som publiceras på välrenommerade medier. Vi kommer här nedan att ta upp följande delar för att ge dig den grundläggande informationen som du behöver.

 • Öppna ett konto
 • Välja vilka fonder och aktier du vill ha
 • Köpa samt handla med fonder och aktier
 • Följ dina investeringar
 • Skillnad på investera och spekulera
 • Börsen och dess utveckling
 • Vad index och indexfonder är

Öppna ett konto för att hitta bästa aktierna

Vare sig du gör det via din mobil eller din dator kan du öppna ett konto där du kan hantera dina aktieinnehav. Det finns flera alternativ att välja bland när du ska öppna en aktiedepå, exempelvis:

 • VP-konto – som är en vanlig aktiedepå. Här betalar du skatt när du säljer aktier som gått med vinst. Du kan kvitta de förluster du haft mot vinsten för att minska den skatt du ska betala. När du använder ett VP-konto måste du deklarera de försäljningar du gör vare sig det är aktier eller fonder. Det här kontot har inga avgifter förutom courtage, vilket är en avgift du betalar när du säljer eller köper aktier via en aktiemäklare eller din bank.
 • Kapitalförsäkring – När du har en Kapitalförsäkring, KF, betalar du inte någon vinstskatt. Du betalar istället en schablonskatt en gång per år för ditt konto. År 2021 var skatten cirka 0,375 %. Det innebär att om ditt konto har ett saldo på 100 000 kronor blir din skatt 375 per år. Skatten är helt oberoende om du har gjort vinst eller förlust under ditt investeringsår. Du behöver heller inte deklarera försäljningar eller betala några avgifter. Avgifter tas enbart ut när du säljer eller köper aktier.
 • Investeringssparkonto – För ett ISK-konto gäller samma regleringar som för Kapitalförsäkring.

Det finns idag även smarta appar som hjälper dig. Både aktiemäklaren Avanza och Nordnet erbjuder appar för Android och iOS och båda är bra för dig som är nybörjare. Hos Avanza kan du handla med aktier upp till hela 50 000 kronor utan att behöva betala courtage. Även Nordnet har ett gratiserbjudande upp till 80 000 kronor. Dessa är smarta val när du som nybörjare vill börja investera i aktier. Väljer du dessutom båda aktiemäklarna har du 130 000 kronor att handla för utan avgifter.

Välja dina fonder och aktier

Det kan som nybörjare vara svårt att veta vad du ska välja för aktier eller fonder som du vill investera i. Du har säkert någon vän som satsat och säger att en viss aktie eller fons är en given vinst. Eller så kanske du ser något på sociala medier som verkar nästan för bra för att vara sant. Vi kan då säga att så är ofta fallet. Satsa inte på aktier som du får rekommenderade på detta sätt. Du kommer sannolikt att förlora dina pengar i dessa bolag. Vad du istället bör göra är att söka efter stabila bolag som är välkända. Du har dessutom alltid alternativet att satsa på indexfonder eller aktiebolag samt investmentbolag.

 • Ett investmentbolag är ett företag som har som jobb att investera i andra bolag. Köper du aktier i ett så kallat investmentbolag får du del av den avkastning som investmentbolaget får på de investeringar som gjorts.
 • Aktiefond å andra sidan fungerar som andra fonder där du sätter in pengar och så investeras de in utvalda aktier. Här får du betala en avgift för att dina pengar placeras. Det brukar vara 0,3 % årligen på det belopp som du har investerat.
 • Indexfonder följer värdeutvecklingen och har ett mer beräknat värde. Men det förklarar vi närmre längre ner.

Köpa samt handla med fonder och aktier

För att kunna köpa och handla med värdepapper, aktier och fonder måste du, förutom att ha ett konto, använda dig av en aktiemäklare eller din bank. När du väl har någon som kan förmedla köpet kan du lägga en så kallad köporder där du talar om hur många aktier du är intresserad av att köpa samt priset per aktie. Som i allt annat kan du givetvis erbjuda ett lägre pris och vänta och se om värdet på aktien sjunker. Men det är inget vi rekommenderar om du tänkt investera mer långsiktigt.

Söker du en billig aktie att satsa på så bör du tänka till vad en billig aktie verkligen är. Priset på aktien är egentligen inte så viktig utan du bör se till själva värdet som du får när du köper aktien. Var även uppmärksam på om en aktie gått ned mycket i pris. Det kanske inte blir ett billigt köp i sista änden utan aktien kan tidigare ha varit övervärderad eller att bolaget har fått problem. För att hitta billiga aktier kan du använda dig av olika screeners eller beräkna genom olika nyckeltal som används för att värdera aktier, såsom P/B-tal, P/E-tal eller P/S-tal eller P/B-tal. Det finns som sagt mycket att lära sig om aktier och fonder men ju mer du sätter dig in i det desto lättare kommer det att bli.

När det gäller fonder handlar det bara om att du väljer hur mycket du vill sätta in och sedan sköter fondförvaltaren resten. Det är en mycket enklare process där du själv inte behöver bestämma pris eller liknande.

Följ dina investeringar

Så snart du har investerat i aktier är det bara att vänta och se hur företagen går och hur värdet på aktien utvecklas. Känn dig inte manad att börja köpa och sälja eftersom det här är en långsiktig investering som sträcker sig över flera år. Börjar du försöka att hänga med marknaden är risken att du förlorar pengar. Aktier är inget snabbt sätt att tjäna pengar och du kan förlora allt om du börjar spekulera som nybörjare. Det kan vara lockande men är ganska riskabelt.

Skillnad på investera och spekulera

Skillnaden mellan att investera i aktier och att spekulera i aktier är ganska stor. Det som kallas för att spekulera är om du försöker att fånga de rörelser som sker i kursen samt sälja och köpa i rätt tid. Det kräver enorm kunskap och erfarenhet för att kunna tjäna pengar på det.

När det gäller att investera är det desto enklare. Då satsar du dina pengar i ett företag genom att köpa deras aktier. Sedan får du, som vi redan nämnt, ta del av de aktieutdelningar och den värdeutveckling som eventuellt kan ske. Därför rekommenderar vi alltid nybörjare att undvika att spekulera och att istället investera.

Börsen och dess utveckling

Som nybörjare vill många se en stark utveckling där värdet på aktierna stiger med jämn takt. Men börsen kan svänga kraftigt och det kan många gånger vara svårt att ha is i magen. Har du fonder är det bara att följa dina investeringar men har du aktier är det lätt hänt att du vill sälja om kursen går ner. När det gäller den svenska börsen brukar den ge en avkastning på mellan 8 och 10 %, men det är över lång sikt och bara ett snitt.

Även om det sker en kraftig nedgång brukar börsen alltid hämta sig. Men tidsmässigt kan det skilja så mycket som mellan 6 månader och 20 år. Du bör därför inte investera pengar som du tänkt att använda de närmsta 10 åren. Försök inte heller att satsa pengar för att tjäna ihop till en handpenning om du vill köpa hus inom ett par år. Du kan ha tur men du kan lika gärna förlora hälften av vad du har satsat inom 1-2 år.

Vad index och indexfonder är

Låt oss först börja med att förklara index för aktiemarknad. Index visar den värdeutveckling som ett visst antal aktier tillsammans visar över en viss tidsperiod. Det handlar främst om att visa helhetsbilden av den börsutveckling som skett, vilket ger dig möjlighet att se hur dina aktieinnehav står sig i förhållande till index. I Sverige är det aktieindex som används mest OMX30. Den mäter aktiekursernas förändring, inte individuellt utan i grupp. Det gäller på Stockholmsbörsen och de 30 mest omsatta aktierna.

Vill du kunna jämföra individuella aktier eller kanske några stycken måste det index du jämför ditt innehav mot i sektorer eller marknader vara relevant. Då handlar det om specialindex. Det finns även det som ofta kallas riskindex, VIX som visar osäkerheten för den volatilitet som förväntas på marknaden.

Index för aktier bygger på det börsvärde som bolaget har samt aktiekursen multiplicerad med de antal aktier som finns. Eftersom det handlar om en gruppbedömning kommer ett företag med ett högt börsvärde påverka indexet avsevärt mer än bolaget som har ett lägre börsvärde. Det här kallas ofta för värdeviktat index eller marknadsvikat index.

Så om du inte har tid eller intresse men ändå vill placera pengar för att kunna tjäna på aktier är indexfonder ett bra val. Det är helt enkelt fonder som passivt förvaltas och som följer marknadsindex. Det här är ett mycket bra alternativ för nybörjare som inte kan aktiemarknaden, den terminologi som används eller kan greppa de pressmeddelanden som kommer.

Observera, även om den är enkel så ha koll på förvaltningsavgiften och det som kallas spreadkostnad.

Skapa aktieportfölj för nybörjare

När det gäller aktiehandel för nybörjare och aktier för dummies, alltså någon som inte vet något alls om aktier, så kan det vara bra att välja en strategi som du håller dig till när du vill skapa en aktieportfölj. De två viktigaste är om du väljer en offensiv strategi eller en defensiv strategi.

 • Offensiv strategi – där tar du en högre risk för att eventuellt få en högre avkastning.
 • Defensiv strategi – då väljer du istället att ta en lägre risk för att skydda dina investeringar mot en nedgång på börsen och inflation.

När det gäller en offensiv strategi handlar det ofta om en investering på längre sikt där du oavsett uppgång och nedgång så behåller dina aktier. Ett defensivt sparande är för dig som tänker dig en mer kortsiktig investering för nybörjare.

Att ha en strategi för att skapa en aktieportfölj gör det lättare att fatta beslut som hur många aktier och fonder du ska ha, hur mycket du ska satsa varje månad eller kanske kvartal, vad målet är med att investera i aktier samt när du ska köpa och sälja. Genom att sätta upp en strategi blir det lättare för dig att hålla en linje i ditt sparande och inte riskera att antingen satsa för mycket eller för lite.

Bästa aktierna att investera i nu

Om du söker säkra aktier att investera i bör du leta efter stabila bolag, vilket är bolag som har tålt både uppgångar och nedgångar. Här kan du bland annat hitta bolag som:

 • ICA
 • Tele2
 • Axfood
 • Astra Zeneca
 • Swedish Match

De bästa fonderna & aktierna på lång sikt har visat en stabil tillväxt under en längre tid och där de bolag som ligger bakom är finansiellt starka, de går med vinst och, något som är mycket viktigt, de har en bra ledning. Här kan du hitta bolag som bland annat:

 • Betsson
 • Kopparbergs
 • Fortnox
 • Hexagon

När det gäller att investera aktier 2021 gäller det att hitta de bästa bolagen för din investering. Det är många välkända företag och som både varit starka och innovativa inom sin bransch. Här kan bra alternativ för 2021 vara:

 • Microsoft
 • Evolution Gaming
 • Kinnevik
 • Embracer Groups
 • Adobe
 • SEB

Om du funderar på vad som kan vara värt att investera aktier 2022 är det just nu givetvis bara prognoser men enligt dem så står sig Astra Zenecas aktie fortfarande stark och även SEB och Hexagon.

Det finns givetvis många fler, vare sig det gäller säkra aktier, långsiktiga eller de som klassas som de bästa. De här är bara exempel.

Fördelar och nackdelar

Det finns så klart både fördelar och nackdelar med att investera pengar i aktier, något som vi har varit inne på ett par gånger i den här artikeln. Men låt oss sammanfatta dem här för att ge en översikt.

Fördelar

 • Det är låga kostnader
 • Du får kontroll över dina investeringar
 • Aktier ger en större chans till bättre avkastning
 • Det tillkommer ingen årlig förvaltningsavgift
 • Du bestämmer själv när du vill köpa och sälja
 • Till skillnad mot fonder kan du välja helt själv vilka aktier du ska ha
 • Du har inga begränsningar för vad du får investera i
 • Du kan investera i mindre bolag (vilket vissa fonder inte får)
 • Dessutom har du rätt att gå på bolagsårsstämmorna

Nackdelar

 • Det innebär ett högt risktagande
 • Du måste lägga mycket tid och arbete för att kunna ha kontroll på olika bolag
 • Köper du bara en aktie sprids inte riskerna (gäller inte investmentbolag)
 • Sker det nyemssion eller uppköp måste du själv aktivt agera
 • Det krävs ofta lite större belopp när du investerar för att avgifterna ska kännas relevanta

FAQ

Hur gammal måste man vara för att investera i aktier?

Du måste vara över 18 år för att själv kunna investera i aktier. Om du är under 18 år och omyndig måste dina förmyndare eller vårdnadshavare godkänna det. Det innebär att de måste skriva på ett avtal för att du ska kunna göra investeringar.

Vilka aktier ska jag investera i?

Bra aktier att investera i är generellt sett aktier som visat sig vara vinnaraktier och där företagen går bra. Det gäller oavsett bransch.

Hur börjar man investera i aktier?

Att börja investera i aktier sker genom att du först skapar ett konto för aktiesparande och sedan väljer vilka aktier som du vill köpa. Vi rekommenderar att du läser vår guide för att få en hum om vad aktier och aktiehandel innebär.

Vilka aktier ska man köpa nu?

Som vi nämner ovan i texten är det bra alternativ att placera i aktier från företag som har bra vinst, stark finansiell situation och bra ledning som exempelvis Microsoft och Evolution Gaming.